BLIV KÅRET TIL ÅRETS VENLIGSTE BY.


 

Bliv en af landets venligste skoler, klasser, sfo’er, klubber, dagtilbud, foreningsliv, mødregrupper, forældregrupper, gymnasier, efterskoler, kommunalbestyrelser, skolebestyrelser, borgerforeninger,rådhus,  HR/ medarbejdergrupper, omsorgscenter, ældrecenter.

Sæt jer et mål sammen, om at blive en af Årets venligste byer, kom på Danmarkskortet med sammenhold, omtanke for andre og skab et venligheds DNA i jeres by med hjælpsomhed og omtanke for andre som omdrejningspunkt. Den kultur i sammen kan skabe, ved at få spillet alle gode og talt alle op sammen, kan forplante sig ned i alt.

Meld jer til et forløb om at blive en af årets Venligste steder, og lad det forplante sig ud i jeres by.  Sammen kan vi alt, alene kan vi intet.

 

Optagelseskrav:

 • Kontrakt med Firmaet “Relationer og trivsel for alle”
 • Grupperne skal deltage til 10 ganges vejledning, uddannelse og foredrag for at opnå kriterierne
 • Forløbet strækker sig over 1/2 år fra 15.8 til 15.2.19
 • Der skal deltage mindst to tovholdere, og en ledelsesperson i opfølgningsmøderne
 • Vælg en startgruppe og uddyb hvad og hvorfor i vil arbejde med at blive årets venligste
 • Der uddannes et antal børn/ældre/ansatte som trivsel- og venligheds ambassadører
 • Kommunikationsgruppe på Facebook oprettes så venlighedskulturen dyrkes og fortsat lever

 

Kriterier for at blive en af årets venligste byer:

 • De 5 trivselsguidelines opfyldes
 • Sat tiltag i værk, som har gjort en positiv forskel for en gruppe mennesker
 • Vis et eksempel på en kultur, som har ændret sig positivt
 • Der vil blive foretaget opfølgende interview med grupperne, om trivsels kulturen og vurdering  før og efter
 • Miljøet skal være venligt, hjælpsomt og givende for alle
 • Der skal være etableret en positiv effekt i  hierarkiet, kulturerne og i gruppedynamikkerne hele vejen rundt
 • Der skal være en plan for fortsat forebyggelse af mobning, eksklusion og ensomhed
 • Der skal arbejdes med små realistiske mål og opfølgning i fællesskaberne
 • Gruppen skal have haft træning i Relation Træningscentret, og skal kunne de 8 temaer

Ansøgningsblanket tilsendes og de vil efterfølgende blive gennemgået af et ekspertpanel bestående af flere fagpersoner.

Seneste tilmeldingsfrist d. 25.6. 2018. til e-mailadresse anne@annesogaard.dk

Kåringen vil finde sted  for første gang i februar 2019 ved en officiel event i de byer som vinder, med overrækkelse af diplom bevis og fest.

Ved spørgsmål skriv på mail eller ring på tlf 22907192.

De venligste hilsner Anne Søgaard, Foredragsholder, Inklusionsvejleder og Debattør

 

 

Del