Foredrag

Et foredrag varer ca. 90 minutter. I mine foredrag er der altid mange praksiseksempler fra hverdagen og gerne med diskussion, provokation, debat og deltagerinddragelse. Foredragene kan være målrettet til forældre, foreningslivet, bestyrelser, lærere, pædagoger, sportsklubber, HR, sundhedsplejersker, PPR, klasseråd, bestyrelser – alle der har med mennesker at gøre. Jeg går gerne ind og arbejder med hele klasser, børnehavegrupper, personalegrupper, mødregrupper og forældregrupper.

Eksempler på emner

  • Bliv årets hjælpsomste og venligste klasse, skole, sfo, klub, dagtilbud, forældregruppe, arbejdsplads
  • De gode relationers afgørende betydning – ud fra de 14 guidelines. Til institutioner, skoler, HR, arbejdspladser, foreninger, ældrecentre
  • Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen
  • Høj trivsel i overgangen fra børnehave til skole/sfo. Henvendt til forældre og professionelle

Anne Søgaard, relationsekspert - foredrag

Del