Forløb og Workshops

Når vi er i fællesskaber sammen i dagtilbud, skole, klub, gymnasier, efterskoler, på arbejdspladsen, i sportsklubberne eller på omsorgshjem, må vi skabe høj trivsel for alle og ikke kun for nogle. Det gøres ud fra de helt konkrete, brugbare 14 guidelines, som jeg taler ud fra. Min indgangsvinkel til forandringsprocesser er, at det er alle, der skal ændre tilgang, og derigennem vil der ske en udvikling, fordi relationerne og den usunde kultur ændres – det handler aldrig om én person, men om samspillet.

Alle mine foredrag, kursusdage, vejledningsforløb, oplæg og rådgivning tager afsæt i den viden, jeg har fra mine uddannelser og i høj grad mine mange års praksiserfaring, som jeg hver dag bruger og udvikler i mit virke som inklusionsvejleder, rådgiver, selvstændig og ansat i en kommune.

Foredragene og vejledningsforløb er tilpasset den enkelte målgruppe. Efter mailkorrespondance og snak med mig tilpasser jeg jeres behov.

Et vejledningsforløb består af flere dele og over flere gange eller kursusdage – vi aftaler nærmere, hvad jeres behov og målgruppe er. Vi holder et forventningsafstemningsmøde, om hvad der passer til jeres praksis ud fra den hverdag, I står i, så vi i fællesskab kan drøfte, hvad I har brug for.

ICDP (International Child Development Programme)

  • Vil I se alle børn smile og give dem den bedste barndom?
  • Vil I have høj faglighed?
  • Vil I have høj trivsel for alle?

ICDP er et teori- og evidensbaseret uddannelsesforløb, der sigter mod at øge kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne. ICDP kan bruges til mange forskellige målgrupper; særligt har jeg god erfaring med kompetenceløft til hele skolen, dagtilbuddet, forældre og børn – men også dagplejere, psykologer, sundhedsplejersker, sagsbehandlere, social- og sundhedspersonale, ledelse, AMR og HR-grupper. Det grundlæggende mål er at gøre de professionelle mere optaget af og lydhøre overfor andres behov, samt forbedre deres evne til at møde andre, se andre, anerkendende, sætte rammen og justere sig efter, hvor personen er, og hvad personen magter. Grundtanken er, at den bedste måde at hjælpe børn/voksne på, er ved at uddanne dem omkring dem. ICDP er udviklet af de to norske psykologiprofessorer Karsten Hundeide og Henning Rye. Uddannelsen bygger på og gennemgår de tre sensitiveringsprincipper og de otte samspilstemaer. Vil I høre mere om uddannelsen, så kontakt mig.

Vil I have en kultur, hvor der er plads og udvikling for alle? En kultur hvor der er høj trivsel og hjælpsomhed for alle, hvor man tænker, agerer og møder alle børn og ansatte ud fra, hvem de er, og hvor de er? Vil I have mere fokus på inkluderende kulturer og højkompetente professionelle ansatte? Så kontakt mig for forløb, som vi laver ud fra jeres planer.

Anne Søgaard, relationsekspert - forløb og workshops

Del