Anbefalinger

Anbefaling fra Katrinedals skole:

Anne Søgaard har holdt oplæg om inkluderende fællesskaber for medarbejderne på Katrinedals skole. Annes lange erfaring afspejler sig i hendes praksisnære tilgang, og alle fik både genopfrisket og fornyet deres blik på børneperspektiverne, når det handler om inklusion. En rigtig god oplevelse som der stadig refereres til i hverdagen, når der drøftes inklusion og fællesskaber. Vi kan på det varmeste anbefale Anne Søgaard til workshops og foredrag.
Mvh.

Morten Christiansen, afdelingsleder

Anbefaling fra en forælder:

Det er tydeligt at mærke, at Anne brænder for dét, hun taler om, og at trivsel og gode fællesskaber ligger Anne dybt på sinde.

Anne formår med sin umiddelbare, kontante og personlige stil at levere et særdeles inspirerende, kompetent og tankevækkende oplæg, hvor der både er plads til grin og eftertænksomhed! Anne tør berøre de ømtålelige emner og stille skarpt på de udfordringer, vi som forældre kan stå overfor, og Anne formår at give brugbare råd og indspark – uden at blive moraliserende. Anne smider gerne ”sig selv” og egne erfaringer på banen for at fremhæve sine budskaber og pointer, og det er med til at gøre oplægget ekstra nærværende, troværdigt og relevant. Samtidig formidler Anne sin viden og budskaber på en direkte, forståelig og uhøjtidelig måde.

Som tilhører fristes man ikke til at ”zappe ud” eller skule til klokken – der er simpelthen så meget energi, passion og engagement over Anne, at tiden flyver afsted. Med Anne på scenen får man Value for Money!

En forælder

Anbefaling fra Chefkonsulent David Garde-Tschertok, Styrelsen for It og Læring:

Vi har anvendt Anne Søgaard som foredragsholder i Undervisningsministeriet.

• Anne er inspirerende og har et højt energiniveau og tankevækkende pointer.

• Anne kom ind under huden på de unge med sine råd og vejledning som speaker.

• Anne kan nemt træde ind i en kontekst, som ikke er givet på forhånd.

Med venlig hilsen

David Garde-Tschertok

Anbefaling fra Store Magleby Skole:

Anne Søgaard har ad flere omgange været en værdifuld sparringspartner og oplægsholder for Store Magleby Skole i Dragør i forbindelse med skolens generelle arbejde med trivsel og forældresamarbejde.
Anne ser om nogen koblingen mellem forældrenes tilgang til skolen og børnenes trivsel i deres klasser. Anne ser samarbejdet som en sti mellem de to markante baser i børnenes liv og indfanger, hvordan denne sti skal brolægges.

Det gør Anne bl.a. gennem sine fagligt velfunderede og tydelige oplæg om forældresamarbejde og trivsel for skolens ansatte og forældre.
Refleksionen i  ansatte og forældrenes sprog og udtryk fremstår tydeligt og som en eftertænksomhed hos den enkelte. Tak!
Mvh.

Jens Nelleman Charpentier, leder

Del