Relationsekspert Anne Søgaard

Ring nu!

Trivsel for alle kan og må ikke vente

Mobil: 22907192
Mail: anne@annesogaard.dk

Følg også med på facebook: Trivsel og Relationer for Alle

Book Anne til foredrag/workshops

Eksempler på foredrag:

  • Fremtiden kalder på tolerance og medmenneskelighed,at få alle med på hjælpsomhed og venlighedsrejsen #vensomhed#venligmod. Skab højt selvværd for den enkelte og der vil opstå tryghed trivsel og tillid i børne og unge gruppen, ud fra de 10 råd om vensomhedskultur.
    At få andre til at smile er kørekortet til fremtiden
  • Giv alle børn, unge, forældre og ansatte en venlighedsrygsæk ud fra de 10 vensomhedskulturer, hvis i vil opnå høj trivsel og mobbefrizone nu

Fang mig endelig på mobilen, hvis du har et specifikt ønske eller behov.

Om Anne Søgaard

Anne er ekspert i relationers afgørende betydning for alt arbejde.

Anne formår at trække både smil og alvor ind i sine foredrag samtidig med, at hun holder sit publikum nærværende med ærlige fortællinger og erfaringer fra 27 års arbejde med børn, forældre, ledelse og medarbejdere, og relationernes store betydning for alt trivsel.

Hun hører til den kategori af foredragsholdere og debattører, der når helt ind i hjertet på sine deltagere med eksempler fra en virkelighed, hvor vi ofte kan genkende os selv.

Du kan forvente at få sat spørgsmålstegn ved dit verdensbillede og finde det mod, du mangler til at ændre det til det bedre. Med dette foredrag får du mod på at gøre noget andet og ikke mindst noget mere for alle i fællesskabet.

Anne er ikke bange for at forlange en venlighedskultur og stiller gerne klare krav til både de professionelle og til forældrene. Hun er passioneret og vil have resultater. Anne siger tingene lige ud – nogle gange uden at være særlig politisk korrekt. Og målet er altid det samme: At give børn og voksne de allerbedste muligheder her i livet. Sammen kan vi alt, men alene er vi intet. Som foredragsholder i skoler, dagtilbud, mødregrupper, forældrebestyrelser, i HR sammenhæng og på plejehjem rådgiver Anne om skabelsen af inkluderende miljøer som et fælles anliggende, ud fra præmissen: Der findes ikke tarvelige børn og voksne, men kun utrygge mønstre som vi skal nedbryde sammen.

Anne bor i Dragør med sin mand Lars og deres tre børn. Hun har en pædagogfaglig baggrund inden for både almen og specialområdet og har diplomuddannelser i både specialpædagogik og i vejledning og supervision. Anne arbejder som inklusionsvejleder i en kommune, hvor hun rådgiver i både dagtilbud, skoler og foreningslivet.

Anne er fra Amager i København og voksede op i et område med stor social ulighed og mange familier på kanten. Her blev det tydeligt for hende, at det at hjælpe andre er et fælles anliggende og ansvar, som har en afgørende betydning for den enkelte og for hele samfundet.

Som igangsætter af Venligboerne i Dragør, Facebookgruppen Sammen hjælper vi hinanden, Natteravnene i Dragør og Fælles om Fritiden for Ensomme Børn og Unge har Anne blik for og en stor evne til at skabe sammenhold, hjælpsomhed og fællesskaber på tværs og med plads til alle.

Anbefalinger

Anbefaling fra en forælder:

Det er tydeligt at mærke, at Anne brænder for dét, hun taler om, og at trivsel og gode fællesskaber ligger Anne dybt på sinde.

Anne formår med sin umiddelbare, kontante og personlige stil at levere et særdeles inspirerende, kompetent og tankevækkende oplæg, hvor der både er plads til grin og eftertænksomhed! Anne tør berøre de ømtålelige emner og stille skarpt på de udfordringer, vi som forældre kan stå overfor, og Anne formår at give brugbare råd og indspark – uden at blive moraliserende. Anne smider gerne ”sig selv” og egne erfaringer på banen for at fremhæve sine budskaber og pointer, og det er med til at gøre oplægget ekstra nærværende, troværdigt og relevant. Samtidig formidler Anne sin viden og budskaber på en direkte, forståelig og uhøjtidelig måde.

Som tilhører fristes man ikke til at ”zappe ud” eller skule til klokken – der er simpelthen så meget energi, passion og engagement over Anne, at tiden flyver afsted. Med Anne på scenen får man Value for Money!

En forælder

Anbefaling fra Katrinedals skole:

Anne Søgaard har holdt oplæg om inkluderende fællesskaber for medarbejderne på Katrinedals skole. Annes lange erfaring afspejler sig i hendes praksisnære tilgang, og alle fik både genopfrisket og fornyet deres blik på børneperspektiverne, når det handler om inklusion. En rigtig god oplevelse som der stadig refereres til i hverdagen, når der drøftes inklusion og fællesskaber. Vi kan på det varmeste anbefale Anne Søgaard til workshops og foredrag.
Mvh.

Morten Christiansen, afdelingsleder

Anbefaling fra Store Magleby Skole:

Anne Søgaard har ad flere omgange været en værdifuld sparringspartner og oplægsholder for Store Magleby Skole i Dragør i forbindelse med skolens generelle arbejde med trivsel og forældresamarbejde.
Anne ser om nogen koblingen mellem forældrenes tilgang til skolen og børnenes trivsel i deres klasser. Anne ser samarbejdet som en sti mellem de to markante baser i børnenes liv og indfanger, hvordan denne sti skal brolægges.

Det gør Anne bl.a. gennem sine fagligt velfunderede og tydelige oplæg om forældresamarbejde og trivsel for skolens ansatte og forældre.
Refleksionen i  ansatte og forældrenes sprog og udtryk fremstår tydeligt og som en eftertænksomhed hos den enkelte. Tak!
Mvh.

Jens Nelleman Charpentier, leder