Hvad vil børnene sige, hvis vi spurgte dem? Hvad ville forældrene sige hvis vi spurgte dem ?At spørge dem det hele handler om er det vi lære af. Derfor er børn og forældre vores vigtigste læring og derfor skal vi vægte at inddrage børn og forældre mere i vores evaluering både i dagtilbud og skoler. Det er en overset dokumentation at bruge børnene og forældrene som evaluering for at se på hvordan kulturen er, for det er det som vi lære af og som styrker rammen for vores pædagogiske arbejde. Evalueringskulturens formål er at give os mulighed for at undersøge hvad vi skal gøre mere af og mindre af, for at understøtte børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, så vi kan justere den, hvis der er behov for det. Særligt relationerne imellem os , smilet, de betydningsfulde ord, og de øjne der siger her er der plads til dig og jeg er her for at hjælpe dig, vensomheden er svær at måle og evaluerer på. Men med ICDP kan man vælge et fokus punkt for evalueringen. Man kan udvælge, hvad vi har brug for at se mere på: eks den følelsesmæssige dialog vi har med børnene, når vi skaber læring og trivsel, og for at få dem til at føle sig vigtige, set og forstået.Hvis vi foreksempel tager udgangspunkt i et af læreplanstemaerne. Eks : Social udvikling hvor forskellighed ses som en ressource, og at børn skal være en del af fællesskabet med andre børn og voksne og at disse fællesskaber skal give børnene evnen til at indgå i relationer med andre og bidrage til demokratisk dannelse. Hvordan vil vi så se at børn bliver mødt anerkendende og har gode relationer og at der er her arbejdes med forskellighed. Hvordan understøtter læringsmiljøet at alle børn bliver mødt med positive forventninger og plads til at være lige den skønne de er, og trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler venskaber, hvordan kan vi se og måle at alle børn trives og har en ven som savner dem når de ikke er der? hvordan vil vi undersøge de ansattes tilgang til børnene ? Hvem vil vi spørge og hvordan vil vi indsamle dokumentation. Dokumentation skal gøre os klogere, det kan være med interview af forældre og børn, eller via tegninger, eller video og billeder, det er så vigtigt at inddrage børnenes perspektiver. og se på vores egen tilgang og pædagogiske praksis i læringsmiljøet og stille os selv spørgsmål;–Hvad, hvornår og hvordan lykkes børnene. Hvad vil børnene sige, hvis vi spurgte dem. Når vi er åbne for andres syn og blik, og kan se på børn og forældre hvad der virker og lytter til deres perspektiver, så lære vi hvad der skal mere af og mindre af. derfor er det altafgørende i alt relationelt arbejde, at vi er nysgerrige på hvad ville børnene og deres forældre sige hvis vi spurgte dem. For de eneste der ved om der er rart og være og om de ansatte hjælper en og støtter en i læring og trivsel det er barnet selv.