10 veje til at styrke forældresamarbejdet

Børn går sammen op og ned af hinanden hver dag i 10 år, i de vigtigste vågne timer, hvor alle gerne skulle trives, for når en ikke har det godt og føler sig udenfor så er det alles ansvar. At skabe det bedste fællesskab for og med alle, kræver hårdt arbejde, og der vil være både op og nedture sammen. Det er det tidspunkt, hvor vi er i tætte relationer hver dag i vores liv, med så mange forskellige på så lidt plads, som vi ikke selv har valgt, og som vi ikke kan vælge fra, uden at der vil opstå utrygge kulturer og mistrivsel. Ingen må stå med længslen efter at høre til, for så mærker og påvirkes hele gruppen af det. For at dit barn kan trives, skal alle i klassen trives og være en del af fællesskabet, og det kræver, at man har vilje til at ville det og det er komplekst. Drømmeklassen er for alle og ikke kun for nogle.

1 .De konflikter der opstår i skolen, skal løses i skolen. De skal ikke tages med hjem ved aftensmaden eller kastes over på andre børn og forældre, da i alle er fyldt af følelser og synsninger. Det skal løses i et professionelt rum, som i børnehaven få år før: Da William kaldte Karl for dum, fordi det var svært at komme med ind i legen i børnehaven, der ringede vi heller ikke til Williams forældre, men det blev løst der hvor det opstod og så var der ingen der gik der fra med et jeg er forkert og ikke noget værd følelse.

2.Drik kaffe med den far/ mor, som du mindst har lyst til. Inviter det barn med hjem,som du ikke ønsker dit barn skal lege med, for det skaber trygge kulturer. Når du viser positiv energi og taler godt med alle forældre og dyrker forskelligheden, så vil dit barn også give plads til og lege med forskellige – både i skolen og i fritiden.

3.Kendskab giver venskab. Det styrker børnenes fællesskab og forebygger mobning og utryghed , når børnene kender hinanden godt og hinandens mestringsstrategier, så har man større forståelse og indlevelse for hvordan man hjælper sine venner bedst, når man ved hvad de kan blive kede af og blive presset over og hvordan man så passer på dem, på den måde de mestre. Når man kender hinandens hjernestier, er det nemmere at hjælpe hinanden pg forstå. Når vi gør en ekstra indsats for at få legeaftaler med alle – også dem, ens eget barn ikke kender så godt, så er vi med til at sikre alle børn en plads i fællesskabet.

4.Vis vensomhed for alle,ingen kan undværes. Omtal og tal ordentligt om og til alle børn, forældre, pædagoger og lærere. Jeres børn spejler sig i jer forældre, i er rollemodeller, og hvis I er positiv over for skolen, pædagogerne, lærerne, kammeraterne og deres forældre, så vil dit barn også være det. Sig fx hej til alle – både børn og voksne – når du bringer og henter dit barn, og tænk over dit Kropssprog og smil om det er positivt over for nogle, mere end over for andre. Skriv eller sig aldrig negative ting om andre, på nettet eller ude foran netto, dit barn kopier din usikkerhed., så vær obs på, når din usikkerhed og afmagt smitter dit barn og derned smitter hele klassens kultur.

5.Forældre hjælper andres børn. Når i holder arrangementer, så er formålet at forebygge mobning, eksklusion, utryghed og usikre kulturer og styrke fællesskabet blandt børnene . Derfor kan i gøre alt for at få alle børn med, Hent de børn som ikke kommer med, der går intet af at tage andre med. Også når de bliver teenager. Husk formålet med en forældregruppe, er ikke at få nye venner, men at alle børn og unge trives. Når Forældre har blik for andres børns trivsel og tager ansvar for at alle har det godt , så har børn også blik for andre børns trivsel.

6.Lær dit barn at vis venligmod. Alle ved ret hurtigt, hvem der ingen har. Gør noget ved det og vis mod og tag ansvar. Lær barnet at sæt sig i andres sted og reagerer, hvis nogle er kede af det, for følelser som gråd, vrede handler ofte om at man føler sig misforstået og udenfor. Børn, der ikke er en del af børnefællesskabet, har brug for en håndsrækning og en invitation fra en kammerat. Ros dit barn, når hun eller han hjælper en kammerat, der har brug for det. Børn, der har mod til og som er gode til at hjælpe og passe på andre, og tage andre med og trøste andre, vokser indeni.

7.Spil andre gode. Når børn føler sig set, vigtige, smilet til og anerkendt, for dem de er,så vokser de. Når børn og voksne får hinanden til at lykkes, og signalerer at der er plads til forskellighed, så får børnene skuldrene med. Når selvværdet styrkes, og de indre værdier vægtes højt, og ikke kun det ydre, så styrkes fællesskabs følelsen. Derfor skal i få alle til at føle sig vigtige i klassen, og føle sig savnet, hvis man er væk. Lav en jeg er din venordning, med hilsner og jeg henter dig ,så ingen nogensinde føler sig ensomme og alene.

8.At gå tur i den andens sko. Hvis dit barn er ked af noget, Så lyt og anerkend dit barns følelser, men husk også, at der altid er flere sider af mønten. Hjælp dit barn til at tænke over, om andre børn kunne have oplevet tingene på en anden måde i forbindelse med en konflikt og snak med en lærer eller pædagog, om hvordan du guider dit barn bedst. Ring aldrig hjem til andre forældre , med mindre det er for at sige noget positivt og aftale en legeaftale. Afmagt og afmagt føre intet godt med sig.

9.Vis sårbarhed, det skaber tryghed og tillid. Vi har alle noget der bøvler, vær åben om jeres egneudfordringer, for så vil tilliden opstå, til at ville hinanden det bedste og hjælpe hinanden. For det er meget svært at være den eneste der fortælle, at ens barn er ked af det eller har problemer i skolen og har brug for kammerater. Vis interesse og åbenhed, så bliver det lettere for alle. Vær åben og positiv over for hinandens perspektiver og hjælp istedet for at foragt og bliv forraget.

10. Skab og fokuser på stjernstunderne. Det i lyser på får i mere af. Hvis i vælger at dyrke og styrke det der går godt, og som skaber trivsel, så vil kulturen smitte af i klassen. Hvis I som forældre vælger at sige noget pænt om andre, så vil børnene også kunne se noget godt og fokuserer på det, og børnene kan lære hinanden at alle er gode til noget og sammen finde ud af hvad hinanden er gode til. Mød alle med høje forventninger, ud fra deres forudsætninger. Hvis I leder godt vil i kunne finde noget skønt i alle.

Book foredrag nu, og hør om de 10 guidlines til jeres næste forældremøde. Forebyg inden det opstår utryg